Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğal ve sürekli kaynaklardan ulaşılan enerji anlamındadır. Bu enerji, kullanıldıkça azalmaz ve zaten doğanın bize sunduğu bir kaynak olması sebebiyle, kirlilik yaratmaz.

İşte bu noktada, Şedele Matbaacılık, sonraki nesiller için bir adım atmış ve anlaşma sağladığı firmaların “Yenilenebilir Enerji” yatırımlarını sorgulamıştır.

Şedele Matbaacılık’ın tesisinde tükettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı değildir.