İş Güvenliği

Şedele İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)

Şedele Grup, üretimin gerçekleştirilmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikeleri ve riskleri belirlemiş ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemler alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Personelin düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Şedele bünyesinde tam zamanlı Sağlık Personeli ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı; yarı zamanlı Uzman Doktor ve her 9 personel için bir İlk Yardımcı personel çalışmaktadır. Kanuni yükümlülükler takip edilmekte ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Şedele Matbaacılık İlk Yardım Kursu